Školy a výchovné instituce

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

Ivana Čagánková – Duha Klub Rodinka

Ivana Čagánková – Duha Klub Rodinka

Zaměřujeme se na vzdělávací a pohybové aktivity pro rodiče, rodiče s dětmi, ale i pro děti samotné. Máme dlouhodobě pronajatou klubovnu na Želatovské ulici 12 v Přerově, kde v odpoledních hodinách realizujeme několik kroužků, další kroužky a řada workshopů ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

PMeduca vzdělávání

PMeduca vzdělávání

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT. Zaměřujeme se zejména na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotnické oblasti. Dále se věnujeme vzdělávání pracovníků přímé péče s akreditací MPSV v oblasti zdravotně-sociální a zdravotních sester ...

Hudební centrum Olga Lukešová

Provozujeme hudební školu se zaměřením na výuku zpěvu a hry na hudební nástroje pro děti i dospělé.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů informační technologie, mechanik elektrotechnik s možností dálkového studia a elektrotechnika – elektronické počítačové systémy. Nabízíme služby školní jídelny.

Základní škola Přerov, Želatovská 8

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou a knihovnou. Zaměřujeme se na výuku ledního hokeje, volejbalu a cizích jazyků. Pořádáme výlety, exkurze a podobně. Účastníme se různých soutěží. Nabízíme matematické, pěvecké, turistické, taneční, keramické …

Mateřská škola Rakov, okres Přerov,

Provozujeme mateřskou školku s kapacitou 28 dětí. K dispozici je jídelna, ložnice, umývárna, WC, šatna a rozlehlá zahrada. Veškeré prostory školky jsou bezbariérové.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Včelka, Líšná

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme vzdělávací a ozdravné pobyty, výlety za poznáním a sportem, karnevaly, maškarní plesy, plavecké kurzy, kouzelnická představení, pečení cukroví nebo divadelní hry. Organizujeme pravidelný sběr papíru.

Brzy zavírá (v 15:30)

Mateřská škola Míček, Hranice

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 75 dětí. Snažíme se rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života. Zaměřujeme se na environmentální výchovu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5

Provoz základní školy se sportovními třídami zaměřenými na plavání a volejbal s kapacitou 540 žáků, se školní družinou pro 180 dětí. Pořádáme dětské akce, výlety a soutěže. Vydáváme školní časopis Mates. K dispozici je víceúčelové hřiště. Nabízíme výuky hry …

MŠ Čtyřlístek Milenov

Mateřská škola pro 40 dětí. Pro děti nabízíme kroužky plavání, anglického jazyka, sportovní.

MŠ Bezuchov

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu s jídelnou až pro 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. Nabízíme hru na flétnu či logopedickou péči. Zaměřujeme se na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost …

Brzy zavírá (v 15:10)

Mateřská škola Přerov, Lešetínská

Mateřská škola pro 70 dětí s jídelnou. Zajišťujeme pro děti různé aktivity včetně angličtiny, keramiky a tanečního nebo dramatického kroužku. K dispozici je zahrada, která slouží k rozvoji sportovních aktivit, nácviku pohybových dovedností, míčovým hrám, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Školka u soviček

Provozujeme mateřskou školu pro 25 dětí s lesními prvky. Zajišťujeme pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, poznávání fauny a flory okolní přírody. Děti mohou využít nabídku zájmových kroužků. Organizujeme plavecký a lyžařský výcvik.

Brzy zavírá (v 15:30)

MŠ Dřevohostice

Provoz mateřské školy s kapacitou 71 dětí a jídelnou. K dispozici je zahrada. Nabízíme taneční kroužek a mažoretky. Pořádáme besídky a vystoupení pro rodiče. Zaměřujeme se na logopedickou péči a pohybové aktivity.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Dětská skupina Ministerstva obrany posádky Hranice

Služba péče o dítě od 2-6 let. Služba je poskytována dle plánu výchovy a péče. Dle individuálního plánu poskytujeme péči i předškolním dětem. Stravování zajištěno.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Státní čtyřleté a osmileté gymnázium. Mnoho zájmových kroužků: sportovní, umělecké a jazykové. Stravování žáků je zajištěno ve Školní jídelně SŠT Přerov.

Odborné učiliště Křenovice

Státní odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů kuchařské, prodavačské, pečovatelské a zahradnické práce a dvouletého oboru pekař.

Křenovice 8 +

Brzy zavírá (v 15:00)

Střední škola technická, Přerov

Státní střední odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů optik, zámečník, obráběč kovů, automechanik, instalatér, klempíř, malíř a lakýrník, tesař, zedník, malířské a natěračské práce, truhlářské práce a stravovací a ubytovací služby.

Střední lesnická škola Hranice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru lesnictví.

Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. Nabízíme kurzy anglického, německého a ruského jazyka a ekonomie. V rámci výuky navštěvujeme divadelní i filmové představení, účastníme se vědomostních i sportovních soutěží a olympiád. Vydáváme školní časopis ...

Střední průmyslová škola, Přerov

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, strojírenství a technické lyceum.

ZŠ Dolní Újezd

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Dřevohostice

Provozujeme základní školu pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, sportovní soutěže či výlety. Vydáváme školní časopis. Poskytujeme služby výchovného poradce.

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje

Základní škola pro 815 žáků se školní družinou nabízí keramický, pohybový, výtvarný, hudební i logopedický kroužek.

ZŠ Kojetín, Sladovní

Provozujeme základní školu pro 90 žáků s družinou. Nabízíme počítačové, taneční, náboženské, pěvecké a floorbalové kroužky. Zabýváme se výukou anglického jazyka. Vyučujeme děti s poruchami učení. Účastníme se různých olympiád. Pořádáme výlety, exkurze a ...

ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha

Základní škola pro 270 žáků s družinou. Nabídka plavání, turistického kroužku. Vyučujeme angličtinu, němčinu a ruštinu. Vystupujeme na různých akcích školy a města.

ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká

Základní škola pro 690 žáků se školní jídelnou klubem a družinou nabízí kroužky sportovní, hudební, umělecké i kulinářské.

ZŠ Přerov, Boženy Němcové

Základní škola se školní družinou. K dispozici je přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky a poradenské pracoviště - psycholog, speciálního pedagog, výchovný poradce a sociální pedagog. Škola se zaměřuje na aktivní metody učení, koordinaci pedagogů …

ZŠ Přerov, Svisle

Provozujeme státní základní školu pro 750 žáků s družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce. Vedeme logopedický kroužek, kroužek angličtiny, vaření, stolního …

ZŠ Přerov, Trávník

Základní škola vzdělává přibližně 700 žáků s rozšířenou výukou matematiky. K dispozici je školní družina, moderní víceúčelové sportovní hřiště, žákovská knihovna, tělocvičny, počítačové učebny a školní klub. Škola se podílí na ekologických projektech a ...

ZŠ Přerov, U tenisu

Základní škola pro 690 žáků s třídami pro žáky se specifickými poruchami učení. Součástí je i školní družina. Nabídka kroužku vaření, sborového zpěvu, míčových her, jógy, sportovně turistického, tanečního, juda, aranžování, gymnastiky, výtvarky, výuky na ...

ZŠ Přerov, Za mlýnem

Základní škola pro 750 žáků s družinou a s možností navštěvovat sportovní, počítačový, přírodovědný i jazykový kroužek, kroužek pěstitelů bonsaí a dětský klub Deštník.

ZŠ Bochoř

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Želatovice

Základní škola pro 90 žáků s družinou, školním hřištěm a tělocvičnou. Pořádání ozdravného týdenního pobytu ve škole v přírodě. Možnost návštěvy kroužků (např. kopaná, vybíjená, atd, kroužky se mění).

Gymnázium Kojetín

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium nabízí denní studium.

Gymnázium Hranice

Všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium. Součástí gymnázia jsou tělocvičny, posilovna, odborné učebny, jazykové posluchárny, laboratoře, kreslírna a knihovna. Nabízíme výuku cizích jazyků (anglický, německý a francouzský).

ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Provozujeme základní školu pro 350 žáku s jídelnou a družinou. K dispozici máme devět kmenových tříd, šest odborných učeben a tělocvičnu. Nabízíme matematické, sportovní, pohybové, keramické, šachové a technické kroužky. Pořádáme výlety a exkurze.

MŠ Buk

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

MŠ Radost, Přerov

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou

Provozování dětského domova rodinného typu. Pro děti je zajištěna strava, školní program, hry, sportovní hry a výlety.